چهارشنبه, اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳
آخرین نوشته ها
خانه >> اسامی ایرانی به همراه معنی >> اسم پسر از ف به همراه معنی

اسم پسر از ف به همراه معنی

اسم پسر « ف »

نام

ریشه نام

معنی و شرح نام

فؤاد عربی دل، قلب
فاتح عربی پیروز
فارناک فارسی فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
فاروق عربی تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
فاضل عربی دارای فضیلت و برتری در علم
فتاح عربی گشاینده، از نامهای خداوند
فرابرز فارسی نام پهلوانی ایرانی
فرامرز فارسی مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
فراهیم فارسی نام جد زرتشت
فرایین فارسی از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی
فربد فارسی دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند
فربود فارسی راست و درست
فرتاش فارسی وجودی که در برابر عدم است
فرتوس فارسی نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب
فرحان عربی شادان، خندان
فرخ تاش فارسی فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)
فرخ داد فارسی مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)
فرخزاد فارسی نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
فرداد فارسی داده شکوه و جلال
فردان عربی یکتا، یگانه
فردین فارسی یگانه – تنها – همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
فرزاد فارسی زاده شکوه و جلال
فرزام فارسی لایق، درخور، شایسته
فرزان فارسی فرزانه خردمند، فرزانه
فرسام فارسی دارای شکوه و عظمتی چون سام
فرسمن فارسی نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
فرشاد فارسی روح و عقل،کره مریخ
فرشاسب اوستایی-پهلوی دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
فرشید فارسی دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه
فرطوس فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
فرقان عربی جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم
فرمان فارسی حکم، امر، دستور
فرمند فارسی فر + مند دارای شکوه و وقار
فرناد فارسی پایان و پایاب
فرنام فارسی دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
فرنود فارسی برهان، دلیل
فروهر اوستایی-پهلوی در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند
فرهاد فارسی از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
فرهان فارسی نام مکانی در نزدیکی همدان
فرهود فارسی پسر زیبا – مرد درشت هیکل -پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
فریبرز فارسی از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکاووس پادشاه کیانی
فرید عربی یکتا، یگانه، بی نظیر
فریدون اوستایی-پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش
فریمان فارسی نام بخشی از استان خراسان
فریمن فارسی زیبا اندیش، خوش فکر
فریمند فارسی صاحب زیبایی و شکوه
فرینام فارسی دارای نام با شکوه و زیبا
فیروز فارسی پیروز ،مظفر و منصور
فرهام اوستایی-پهلوی نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
فرهمند فارسی دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجازا به معنای باهوش ، خردمند ، دانا

منبع: ” حس خوب

بازگشت به لیست نامها

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>